Bygnigskonstruktøruddannelsen har givet mig en stor viden omkring byggeriet – både i projekteringen og i udførslen.
Gennem semestrene har jeg lært, at analysere og beskrive bygningsdele, kvalitetssikre, planlægge og kalkulere priser.

Læs mere om de forskellige semestre i menu-punkterne under denne side.