På bygningskonstruktøruddannelsen i Århus, gik de 2 første semestre med, at udarbejde dispositionsforslag, projektforsalg og forprojekt til enfamiliehuse.

Disse semestre handlede – for mit vedkommende – meget om, at blive bekendt med de forskellige fagudtryk og lære processerne omkring byggeriet at kende.

Projektet på 1. semester et enfamiliehus i én etage, mens det på 2. semester var et enfamiliehus på 180m2 og kælder.

Projektet på 1. semester gik fint til vores evaluering. Det var dog uden en karakter.

Det projektmateriale, som vi fik udarbejdet var dog lidt mangelfuldt på 2. semester. Ved eksamen fik jeg et 4-tal for semestret.
Det jeg lærte på semestret var, at have endnu mere fokus på detaljerne og byggeprocessen bag dem.

Download hele projektet: 2. semester (zip)