På 4. semester skulle vi udarbejde projektmaterialet for et alment boligbyggeri. Vi lavede projektet på baggrund af et udleveret byggeprogram og lokalplanen.
Efter dispositionsforslaget blev der afholdt en licitation, hvor vores projekt blev udpeget som det vindende projekt – både iblandt de studerende og af en fagjury, som var inviteret til licitationen. Vi vandt først og fremmest ved, at opfylde bygherrens krav og basere projektet rundt om de krav helt fra starten.
K01_D01.4_PLANCHE.png

Efter licitationen var vundet, fortsatte vi med at bearbejde projektet frem til hovedprojektet.
Her fokuserede jeg på udbudsmaterialet til murerentreprisen i vådrummet.

Hele vejen igennem semestret, var vi fokuserede og arbejde godt sammen.
Til eksamen endte jeg med et 10-tal.
Gennem semestret lærte jeg en del omkring præsentation af dispositionsforslaget, og hvordan man bedst kan sælge et projekt.

Jeg lærte også, at det virkelig kan betale sig, at udarbejde analyser tidligt i forløbet. Det hjalp os hele vejen igennem resten af semestret.

På semestret udarbejde jeg også en rapport omkring IKT-bekendtgørelsen og dens indflydelse og brug i byggeriet.
For denne rapport fik jeg ligeledes et 10-tal.
Link til min rapport

Eksempler fra projektet:
4-semester-vadrum_udbudsbrev
4-semester-vadrum_tilbudsliste
4-semester-vadrum_maengdeudtag
4-semester-vadrum_bygningsdelsjournal
4-semester-vadrum_arbejdsbeskrivelse
4-semester-spildevandsplan
4-semester-procesoversigt_vadrum
4-semester-tvaersnit
4-semester-lys
4-semester-vinduesfals
4-semester-faerdig-lydanalyse
4-semester-bygningsdelsanalyse-altan
4-semester-a-skema-sonderbrogade
4-semester-vadrum-snit
4-semester-vadrum-plan
4-semester-vadrum-perspektiv
4-semester-vadrum-nedhaengt-loft
4-semester-vadrum-fugtig-zone

Download hele projektet: 4. Semester (zip)