Mine programmer har udviklet sig gennem flere iterationer, og jeg har blandt andet udarbejdet programmer til murmål, u-værdi og håndtering af filstrukturer.
Mit seneste program – OMNIbyg – er beregnet som et universelt værktøj til projektering på byggesager.

OMNIbyg inkorporer mange af mine tidligere mindre programmer i én samlet pakke, som ligger i værktøjslinjen.
Programmet er frit til brug af studerende og lærere på Bygningskonstruktør-uddannelsen

Programmets indhold:

 • Murmål konvertering (Flere formater sten)
 • Moduler: Opslag af dækelementers vederlag, tolerancer og dæklag
 • Statiske beregninger: vægt af konstruktioner og opslag af nyttelaster
 • U-værdi beregning med beregning af uhomogene konstruktioner
 • CCS-opslag (langt hurtigere end opslag på Bips)
 • Fil-omdøbning iht. A104 efter valgfri struktur
 • Oprettelse af mappestrukturer iht. A104
 • Beregning af koter (fald, promiller, længder)
 • Opslag af de mest almindelige dimensioner på spildevandsledninger
 • Opslag af krav til lydforhold mellem boliger
 • Opslag af krav til lys i bolig og kontor
 • Dimensionering af mekanisk ventilation

Download link: omnibyg_setup1.1.3

programmet er stadig under udvikling

U-værdi
Hvis u-værdier bliver beregnet forkert, skal du udskifte nogle filer. Downloade denne zip-fil, og udpak og overskriv filerne i “C:\Program Files (x86)\OMNIbyg\Img”.

Placering
Nogle har oplevet problemer med, at menu-vinduet ikke åbner korrekt. Problemet kan løses ved, at hente denne fil eller selv oprette den (se længere nede).
Filen skal placeres i installationsmappen. Som standard er det: “C:\Program Files (x86)\OMNIbyg\Img”

Filen er en simpel tekst-fil med 2 parametre: bredde og højde, som angiver hvor vinduet skal placeres. Eksperimenter med forskellige værdier, til du når et resultat som du er tilfreds med. Indtaster du 0 og 0, vil vinduet blive placeret i øverste venstre hjørne.

Opret selv filen:
Naviger til installationsmappen og åbn “Img”-mappen. Opret her en tekst-fil og navngiv den: “placement.txt”.
I filen indtaster du følgende:

width
indsæt tal (f.eks. 500)
height
indsæt tal (f.eks. 500)